นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน


ลูกค้าสามารถคืนสินค้าให้กับมาสเตอร์ฮุคได้ในสภาพเดิม (สินค้าต้องยังไม่ถูกแกะ ฉีก และไม่ได้เปิดใช้) 
ภายใน 14 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าจากมาสเตอร์ฮุค เรายินดีที่จะให้ท่านแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน
กรุณาส่งสินค้าที่เกิดปัญหาของท่านกลับมาทางขนส่ง สินค้าที่ถูกส่งคืน ต้องส่งกลับภายใน 14 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อ
ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้า 

ยกเว้นกรณีที่การคืนเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทางมาสเตอร์ฮุคเอง เช่น ทางมาสเตอร์ฮุคส่งของให้ท่านไม่ตรงตามใบรายการสั่งซื้อ 
หากเกิดข้อผิดพลาดเหล่านั้น ทางมาสเตอร์ฮุคยินดีที่จะจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องไปให้ท่านใหม่ โดยมาสเตอร์ฮุคเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
สินค้าคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่ท่านได้รับจากมาสเตอร์ฮุค ดังนั้นโปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้น ส่งกลับมาอย่างระมัดระวัง 
เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นจะถูกส่งกลับมาถึงในสภาพปกติ ไม่ชำรุดเสียหาย
เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อทางอีเมล์ Admin@masterhook.net และระบุเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ 
สำหรับสินค้าที่ท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืน เมื่อมาสเตอร์ฮุคได้รับคำร้องของท่าน 
มาสเตอร์ฮุคจะติดต่อท่านผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านระบุหรือทางอีเมล์ 
เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
 

เราไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืนในกรณีต่อไปนี้:

6.1 สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจาก www.Masterhook.net
6.2 ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการแกะ ฉีก เปิด หรือใช้แล้ว
6.3 สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการแพ็คสินค้าส่งคามาสเตอร์ฮุคของลูกค้าเอง
6.4 ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า
6.5 สินค้าที่เป็นของแถมหรือสินค้าร่วมรายการพิเศษแบบมีเงื่อนไข
6.6 กรณีที่ลูกค้าสั่งสินค้าผิดรุ่น ทางมาสเตอร์ฮุคจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี